הכנת מסמכי התקשרות למכרזים

watchשער מספקת סיוע, תמיכה ו/או הובלה של כתיבה והכנת מכרזים מקומיים ובינלאומיים, משלב גיבוש הקונספט ועד להפצה ופרסום [Camera Ready].

הפעילות מביאה לידי ביטוי  פרספקטיבה ניהולית-פרוייקטלית, ומתבססת על רקע מקצועי מעמיק וניסיון עשיר בתהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים במגוון רחב מאוד של תחומי תוכן ודיסציפלינות מקצועיות.

השירותים המוצעים כוללים, בין השאר:

  • סיוע בהגדרת מבנה המכרז [RFP, RFT, ITT, ITB], הכנת מתווה ורקע לכתיבה
  • גיבוש הדרישות המפורטות מהמציעים וכתיבת מסמך הגדרת תכולת העבודה [SOW]
  • סיוע באפיון הדרישות הטכניות ובכתיבת מסמך הדרישות הטכניות [Technical Spec]
  • סיוע בתהליכי הנדסת המערכת ובאפיון מערכות מורכבות [בדגש על מערכות ומערכים של מערכות]
  • סיוע בהגדרה ואפיון התקשרויות מול גורמי משהב"ט וצה"ל
  • סיוע בניתוח ההצעות והערכתן