ניהול סיכונים בפרויקטים

iStock_000013693549X_w250שער הינה אחת החברות המנוסות והמקצועיות ביותר בישראל בכל הנוגע להקמה והובלה של תהליכי ניהול סיכונים בפרויקטים, ובפרוייקטי בינוי ותשתיות בפרט.

תהליך היישום מתחיל בהתאמת המתודולוגיה הגנרית לפרוייקט הספציפי, לארגון, למבנה הארגוני שלו ולתהליכי העבודה הנהוגים בו, ובבחירת ויישום כלים מתאימים לניהול הסיכונים.

זיהוי ומיפוי הסיכונים, ניתוחם והערכתם – אלה מחייבים ניסיון רב בניהול פרוייקטים ופרספקטיבה כלל-מערכתית, והובלתם נעשית ע"י שער.

כך גם שלבי ההמשך – בניית תוכניות התמודדות וצעדי הפחתה, ולאחר מכן מעקב ובקרה שוטפים אחר התנהלות הסיכונים לאורך מחזור חיי הפרוייקט כולו, לרבות דיווח ותהליכי אסקלציה.

שער רכשה ניסיון רב בניתוח והערכת סיכונים בשיטה האיכותית ובשיטה הכמותית, לרבות הרצות סימולציה בשיטת מונטה קרלו וניתוחי QRA לקבלת הערך המצרפי של סיכוני פרוייקט [EMV], ככלי מתקדם לתמיכת החלטות בפרוייקט.

שער מעמידה לרשות לקוחותיה כלי ממוחשב לניהול הסיכונים ולתיעוד מחזור חייהם.

הפעילות מבוססת על מתודולוגיית PMI לניהול סיכונים, ועל התקן הבינלאומי לניהול סיכונים – ISO 31000:2009. בפרויקטי מנהור מתבצעת פעילות ניהול הסיכונים בהתאמה להנחיות ה- ITIG COP [מסמך ההנחיות לניהול סיכונים בפרויקטי מנהור, שהוצא ע"י האיגוד הבינלאומי לחברות ביטוח המבטחות פרויקטי מנהור].

לקריאה נוספת: