ניהול סיכונים תפעוליים

iStock_000024042720X-w250שער מתמחה בהקמה ובהטמעה של מערכי ניהול סיכונים תפעוליים ובניהולם השוטף, בהתבסס על התקן הבינלאומי לניהול סיכונים ISO 31000:2009.

תחילת התהליך בהתאמת המתודולוגיה הגנרית לצורכי הארגון ולמבנה הארגוני שלו, במיפוי ולימוד תהליכי העבודה הנהוגים בו.

הובלת תהליכי זיהוי ומיפוי הסיכונים, ניתוחם והערכתם מחייבת ניסיון רב בניהול תהליכים ובאו"ש [ארגון ושיטות] ופרספקטיבה כלל-מערכתית, ומבוצעת ע"י שער.

כך גם שלבי ההמשך – בניית תוכניות התמודדות ובקרות, ולאחר מכן מעקב ובקרה שוטפים אחר התנהלות הסיכונים, לרבות דיווח ותהליכי אסקלציה.