תכנון ובקרת פרוייקטים

iStock_000012492627Small.w250png

שער מציעה שירותים בשני מישורים – המישור הארגוני והמישור הפרוייקטלי:

במישור הארגוני, שער מבצעת הגדרה, יישום והטמעה של מתודולוגיות לניהול פרויקטים על פי צורכי הארגון, ומטמיעה תהליכים וכלים לתכנון ובקרת פרויקטים ברמת הארגון כולו [EPM – Enterprise Project Management]; שירות זה מקיף מגוון שירותי יישום, הטמעה וייעוץ בניהול פרוייקטים וניהול סיכונים בפרויקטים, ובכלל זה הקמה, הטמעה ויישום של PMO ארגוני, יישום והטמעת כלים ארגוניים לניהול פרויקטים [MS Project Server, Primavera], ועוד.

במישור הפרוייקטלי, מבצעת שער הקמה של תשתיות ניהוליות לניהול פרויקט חדש, והובלת תהליכי התכנון והבקרה לאורך חיי הפרוייקט – ניהול לו"ז [ניהול לוחות זמנים], תכנון תקציבי ובקרה תקציבית, ועוד; כל זאת – על בסיס ניסיון מקצועי עשיר ובהתבסס על מתודולוגיית PMBOK, לרבות:

  • הגדרת תכולת הפרוייקט, ובניית עץ מערכת/עץ מוצר ניהולי ותרשים WBS
  • תכנון לוחות זמנים ובניית תוכניות עבודה מפורטות
  • איסוף עלויות ובניית בסיס נתוני תקציב הפרוייקט
  • מיפוי סיכונים, בניית תוכניות הפחתה והובלת תהליכי ניהול הסיכונים בפרויקט
  • הכנת תוכניות ניהוליות לפרוייקטים [PMP, RMP, SEMP וכיו"ב]
  • הצבת PO [איש תכנון ובקרה] לימינו של מנהל הפרוייקט, וביצוע בקרה שוטפת של לוחות זמנים, תקציב וסיכונים לאורך הפרוייקט